logo
dPP ČR grafická část pro Středočeský kraj

Tišice - Kozly

část obce u odvodňovacího příkopu
tok: Kozelská tůň

Kraj Středočeský kraj
ORP Neratovice
Obec Tišice
Část obce Kozly
Tok ID (HEIS) 113050000500
Tok Kozelská tůň
Popis část obce u odvodňovacího příkopu
kontaktní osoba  
web
n-letost ohrožujícího průtoku n-let
Min. ohrožující průtok m3/s
Min. ohrožující vodní stav cm
Popis ohrožujícího průtoku nebo stavu
Typ objektu Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Převažující účel objektu Obytné budovy
Umístění levý břeh
Ohrožených osob
Ohrožených objektů 1
Ohrožující látka
Poznámka
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK Budova, nejbližší zadanému bodu
Datum aktualizace 15.12.2015
X = Y_JTSK * -1 -730751
Y = X_JTSK * -1 -1025884
ID POVIS (OBJ_SEQ) 967984