logo
dPP ČR grafická část pro Středočeský kraj

Hlásný profil C OBC535087_01

HP C2 TI

nepojmenovaný (113050001200) (ř.km: 0,760)

Číslo profilu: OBC535087_01  Hydrologické pořadí: 1-05-04 
Název toku: nepojmenovaný (113050001200)  Plocha povodí:   
ORP: Neratovice  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Neratovice  Nula vodočtu: 156,000 m n.m. 
1.SPA (bdělost): stav: 100 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 130 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 160 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: celá obec Tišice 
Provozovatel: Obec Tišice   
Dokumentace:
Povodí Labe: PLA 
Popis umístění: tok nad Písníkem v Suchých loukách 
Poznámka: 27.9.2016 přejmenování: HP C2 TI 
Zdroj dat: Digitální povodňový plán obce Tišice  Údaje poskytuje: PP