logo
dPP ČR grafická část pro Středočeský kraj

Hlásný profil C OBC535222_01

HP C1 TI

Kozelská tůň (ř.km: 2,656)

Číslo profilu: OBC535222_01  Hydrologické pořadí: 1-05-04 
Název toku: Kozelská tůň  Plocha povodí:   
ORP: Neratovice  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Tišice  Nula vodočtu: 159,000 m n.m. 
1.SPA (bdělost): stav: 100 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 150 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 180 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: celá obec Tišice 
Kritická místa: celá obec Tišice 
Provozovatel: Obec Tišice   
Dokumentace:
Povodí Labe: PLA 
Popis umístění: mostek v obci pod hřbitovem na ul. Labská 
Poznámka: 27.9.2016 přejmenování: HP C1 TI 
Zdroj dat: Digitální povodňový plán obce Tišice  Údaje poskytuje: PP